SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE LA REACTIVACIÓ ECONÒMICA, AIXÍ COM PER A L’ADAPTACIÓ DE LOCALS A LES CONDICIONS HIGIENICOSANITÀRIES EXIGIDES PER LA COVID-19.

AJUNTAMENT DE CALVIÀ

 ACTUALITZACIÓ 16/07/20: OBERT TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DES DE 17/07/20 FINS 13/08/20

  • La convocatòria concedeix ajudes fins a 9.000 € (línies A i B) i 6.000 € (línia C) i del 80 % dels pressupostos o factures presentades per persona beneficiària.

Hi ha tres línies diferents:

1. LÍNIA A: l’adquisició d’elements i la realització d’actuacions que contribueixin a la millora estètica interior i/o exterior d’establiments físics oberts al públic en general.

2. LÍNIA B: l’adquisició i instal·lació, si n’és el cas, per a establiments físics oberts al públic en general, d’elements de caràcter higienicosanitari de conformitat amb la normativa dictada a conseqüència de la malaltia Covid19. És a dir, gel hidroalcohòlic i dispensadors, mampares de protecció, vinils de senyalització, etc.

3. LÍNIA C: actuacions dirigides a la innovació i a la digitalització de l’activitat: · i. Equipament informàtic i electrònic. · ii.- Llicències de programari. · iii.- Creació, actualització i manteniment d’un portal web per publicitar l’activitat i/o per vendre productes o serveis. · iii.- Creació, actualització i manteniment d’un portal web per publicitar l’activitat i/o per vendre productes o serveis.

Per a més informació i model de sol·licitud, accediu a aquest enllaç

Per a les bases reguladores de la convocatòria publicada en el BOIB, accediu a aquest enllaç. Si voleu veure la convocatòria, accediu aquí.

Share This