Q SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT DE LA FORMACIÓ IFOC

 

971 134 613

SISTEMA DE GESTIÓ DE QUALITAT DE LA FORMACIÓ IFOC
 
 
 

Des del mes de desembre de 2019 fins a l’actualitat, l’IFOC ha treballat intensament en l’obtenció de la certificació de qualitat ISO 9001:2015 de tot el sistema de gestió de totes les accions formatives de l’IFOC.

 

Aquest treball s’ha realitzat en diverses fases que transcorren des del diagnòstic de l’organització, passant per l’elaboració de tota la documentació, fins a desembocar en un procés de formació de tot el personal i la implantació que es va iniciar el mes de juny passat, fins a desembocar en una auditoria interna (setembre 2020), per a finalment aconseguir l’obtenció de la certificació divendres passat 27 de novembre de 2020.

 

Tot aquest procés dóna resposta a l’Ordre TMS/369/2019 de 28 de març, pel qual es regula el registre estatal d’entitats de formació del sistema de formació professional per a l’ocupació, i els processos comuns d’acreditació i inscripció de les entitats de formació per a impartir especialitats formatives incloses en el Catàleg d’Especialitats Formatives.

 

D’altra banda, a més de complir un imperatiu legal, aquest segell de qualitat permetrà poder augmentar l’oferta formativa de l’IFOC, tenir millors condicions a l’hora d’aconseguir finançament extern a nivell autonòmic, local i internacional, a més del consegüent prestigi que suposa tenir aquesta acreditació reconeguda a nivell mundial.

A continuació, la Política de Gestió de el Sistema de Qualitat, Certificat del Sistema de Gestió de la Qualitat i la Memòria IFOC 2021 i Pla D’Activitats 2022

 

Share This