——-

DADES DE CONTACTE PER A ACLARIMENT DE DUBTES

 

ORGANISME GESTOR DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PROMOCIÓ OCUPACIÓ AUTÒNOMA: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. Govern dels Illes Balears

 

 • Telèfon: 971176600
 • Correu electrònic: promocioeconomica@caib.es
 • Adreça: C/ de Montenegro, 5. Palma
 • Pàgina web

S’ha obert el termini de presentació de sol·licituds d’ajuts de la convocatòria de subvencions destinades a fomentar l’ocupació autònoma, que anualment gestiona la Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular i que permet accedir a un ajut de 5 000€

PROGRAMA DE NOVES PERSONES AUTÒNOMES

Import ajut:

5000€. 

Termini de presentació de sol·licitud: 

Fins al 30 de juny de 2023 o fins que s’esgoti el crèdit disponible

Persones beneficiàries:

Alta de persones autònomes noves des de l’1 de juny de 2022 fins al 31 de maig de 2023

Forma de presentació:

 La presentació de sol·licituds es realitzarà de manera telemàtica en aquest enllaç i és necessari certificar digital o DNI electrònic. Si necessites suport pots sol·licitar el servei d’acompanyament per a tràmits online Digi Calvià

PRINCIPALS REQUISITS I OBLIGACIONS ESPECÍFIQUES

 • Estar en situació de desocupació i inscrita en l’oficina corresponent del servei públic d’ocupació almenys des del dia abans del començament de l’activitat.
 • No haver estat d’alta com a autònom durant l’any anterior a la data d’inici de l’activitat, en el mateix o similar epígraf de l’impost d’activitats empresarials per al qual se sol·licita l’ajut.
 • Constar d’alta en el règim especial de treballadors autònoms prèviament a la presentació de la sol·licitud de subvenció
 • Desenvolupar l’activitat que fonamenta la concessió de l’ajut i mantenir l’activitat empresarial i l’alta en la Seguretat Social o equivalent durant almenys dos anys. Es pot efectuar de forma no continuada, sempre que en el projecte empresarial presentat es justifiqui l’estacionalitat per a executar-lo i sempre que l’alta a la Seguretat Social o equivalent sigui per períodes mínims de quatre mesos, dins d’un màxim de quatre anys consecutius.
 • No simultanejar l’activitat empresarial amb cap altra activitat per compte d’altri des de l’alta com a persona autònoma durant almenys un any.

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA

És obligatori i amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud:

El pla d’empresa presentat serà sotmès a una valoració. La valoració negativa del pla d’empresa presentat implica la denegació de l’ajut.

IFOC posa a la disposició de les persones autònomes i emprenedores el taller d’elaboració pla d’empresa, segons el model que s’exigeix per a la convocatòria.

Té caràcter gratuït però és imprescindible la inscripció prèvia.

PRÒXIMA CONVOCATÒRIA:

LA INFORMACIÓ FACILITADA ÉS DE CARÀCTER GENERAL I MERAMENT INFORMATIVA

RECOMANEM CONSULTAR TAMBÉ EL DOCUMENT CONVOCATÒRIA VERSIÓ CONSOLIDADA O CONSULTAR DIRECTAMENT AMB LA DIRECCIÓ GENERAL DE PROMOCIÓ ECONÒMICA DEL GOVERN BALEAR

DADES DE CONTACTE PER A ACLARIMENT DE DUBTES

 

ORGANISME GESTOR DE LA CONVOCATÒRIA D’AJUDES PROMOCIÓ OCUPACIÓ AUTÒNOMA: Direcció General de Promoció Econòmica, Emprenedoria i Economia Social i Circular. Govern dels Illes Balears

 

 • Telèfon: 971176600
 • Correu electrònic: promocioeconomica@caib.es
 • Adreça: C/ de Montenegro, 5. Palma
 • Pàgina web
Share This