Programes de Formació professional amb Contractació

971 134 613

Projectes mixts de Formació i Ocupació

Són programes en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica en el marc del contracte de formació en alternança. Com a entitat local, oferim projectes de diferents famílies professionals: activitats administratives, activitats fisicoesportives o agrària.

L’objectiu d’aquests projectes és millorar l’ocupabilitat de les persones que hi participen, alhora que es duen a terme obres i/o serveis d’interès general o social. Tots els projectes permeten adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, ja que s’imparteixen especialitats formatives conduents a certificats de professionalitat que tenen un enfocament pràctic i  que es desenvolupen en un context real de treball.

Els projectes solen tenir una durada de 12 mesos, i es complementen amb un itinerari individualitzat d’inserció

Quines especialitats de projectes mixts oferim a l’Ifoc?

Peó Forestal

Les persones participants adquireixen els certificats de professionalitat d’Activitats auxiliars en aprofitaments forestals” i “Activitats auxiliars en conservació i millora de muntanyes”, amb la finalitat de millorar la seva qualificació professional i augmentar les possibilitats d’inserció laboral.

A més d’aprendre, les persones participants, mitjançant un contracte de formació i aprenentatge amb l’Ajuntament de Calvià, realitzen diverses actuacions forestals d’interès general pel municipi, duent a terme tasques com són: la poda i  prevenció d’incendis, aprofitament forestal dels residus i prevenció de la desforestació.

Peó de jardineria i agricultura

L’objectiu d’aquests projectes és que les persones participants obtinguin el Certificat de professionalitat d’Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria i Activitats auxiliars en agricultura.

L’alumnat-treballador, mitjançant un contracte de formació amb l’Ajuntament de Calvià, realitza diversos treballs d’interès general pel municipi: disseny, instal·lació i manteniment de jardineria i agricultura en zones verdes del municipi, així com treballs de plantació, sembra i manteniment dels horts urbans o de la finca pública Galatzó.

Guia per itineraris de baixa i mitja muntanya

Aquesta temàtica de programa mixt es sol destinar normalment a  joves d’16 i 29 anys, i que te com a objectiu l’obtenció del certificat de professionalitat de “Guia en Itineraris de baixa i mitja muntanya”. Aquesta capacitació es sol acompanyar de l’ensenyament d’altres competències transversals, com per exemple  i un nivell A1 d’Alemany, que complementen en perfil i milloren l’ocupabilitat.

Aquests certificat és de nivell II, la qual cosa implica que hi ha un requisit acadèmic de graduat en ESO o similar per accedir al programa.

D’altra banda, mitjançant un contracte de formació i aprenentatge amb l’Ajuntament de Calvià, realitzen una obra d’interès general, que consisteix a donar a conèixer i senyalitzar camins i senders d’interès excursionista del nostre municipi, i participar en l’organització d’activitats de guiatge o activitats esportives, senderistes o de temàtica ambiental.

Quines línies existeixen?

Joves desocupats d’entre 16 i 20 anys

 

Aquests programes estan emmarcats en la iniciativa europea de Garantia Juvenil que pretén facilitar l’accés de la joventut al mercat de treball. L’estratègia fomenta l’emprenedoria jove, aprovada al febrer de 2013 pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social.

L’objecte d’aquests programes és millorar les aptituds i competències professionals de les persones joves que participen, alhora que es desenvolupen projectes d’interès social per a la ciutadania. Els programes estan promoguts per l’Ajuntament de Calvià mitjançant l’IFOC i finançats pel SOIB amb la participació del SEPE i cofinançats pel Fondo Social Europeu (FSE).

Sota diferents noms, hem executat projectes dels perfils que trobam a continuació: Guia de muntanya / Entrenador  de condicionament físic / Peó Forestal.

Desocupats majors de 30 anys

 

Els programes públics de formació i ocupació, dirigits a persones desocupades de 30 anys o més, són un recurs que els permet adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral. Aquests programes estan finançats pel Servei d’Ocupació de les Illes Balears amb fons de la LXIV Conferència Sectorial i Assumptes Laborals i gestionat per l’Ajuntament de Calvià.

Alguns exemples de programes mixts per a majors de 30: Auxiliars Administratives / Jardineria i agricultura.

Share This