Empleat Jove és un servei d’orientació emmarcat dins la convocatòria de  SOIB Itineraris Integrals d’Inserció.

Aquest servei està promogut pel  SOIB amb el finançament del Fons Social Europeu (FSE*) amb una inversió de 176.771€ el 2023.

Emplea’t Jove és un servei d’orientació i assessorament personalitzat que ajuda a persones menors de 30 anys a establir un projecte professional, millorar habilitats laborals i capacitar-se mitjançant accions formatives per a la millora de l’ocupabilitat.

Aquest programa està dirigit a joves entre 16 i 29 anys en situació de desocupació, inscrits com a demandants d’ocupació al SOIB i beneficiaris de Garantia Juvenil.

Durant l’any 2023, l’Empleat jove tenia com a objectiu d’atenció a 100 joves amb especials dificultats d’inserció. Emplea’t Jove ha atès a 132 joves amb aquest perfil, dels quals 57 participants, varen aconseguir feina. Aquesta xifra suposa un èxit del 43% d’inserció al mercat de treball.

Paralel·lament, l’Empleat Jove ha atès a d’altres 263 joves addicionals, en la seva recerca de feina o bé, en la orientació formativa, sumant un total global de 395 joves del Municipi. 

Durant aquest any, el servei d’orientació ha proporcionat un assessorament personalitzat sobre el mercat laboral i la seva normativa al jovent que s’hi ha adreçat a IFOC. En aquest sentit, s’ha realitzat un entrenament de les habilitats de recerca de feina mitjançant l’ús de les noves tecnologies. Addicionalment, s’ha dissenyat un itinerari a curt, mitjà i llarg termini amb l’objectiu de vincular al jovent interessat a formació per a l’ocupació mitjançant certificats de professionalitat o altres formacions acadèmiques.

Share This