El dia 17 de gener de 2024 començaran a fer feina 43 persones a 13 àrees municipals de l’Ajuntament de Calvià, durant 6 mesos, per dur a terme obres i serveis d’interès social.

L’Institut de Formació i Ocupació de Calvià (IFOC), de l’Ajuntament de Calvià, ha aconseguit una subvenció de 498.139,15 euros per dur a terme el projecte SOIB Reactiva 2023, el qual té com objecte la contractació de 43 persones desocupades. Aquest projecte compta amb dues línies de contractació per a les quals s’han aprovat les següents quanties:

  • Línia 1: 269.778,69 € per contractar 24 persones desocupades, menors de 30 anys, sense estudis superiors, inscrites com a demandants d’ocupació en el SOIB i en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil.
  • Línia 2: 228.360,46 € per contractar 19 persones desocupades, majors de 30 anys, desocupades de llarga durada i inscrites en el SOIB com a demandants de feina.

A més, per poder dur a terme aquest projecte s’ha realitzat una aportació municipal de 79.824,28 euros.

Es tracta d’una contractació a jornada completa, durant 6 mesos, per dur a terme obres i serveis d’interès social que beneficiara a tot el terme municipal. Els projectes s’executaran des del 17 de gener fins el 16 de juliol de 2024.

SOIB Reactiva 2023 és una iniciativa promoguda pel SOIB que es configura com una política activa de foment de l’ocupació. Aquest programa es ha estat promogut pel SOIB i ha comptat amb el finançament del Fons Social Europeu Plus (FSE+) i s’executa en el marc de la col·laboració amb les corporacions locals.

En aquesta convocatòria hi participen 13 àrees municipals: Arxiu Municipal, Desenvolupament Social, Participació Ciutadana, Institut Calvianer d’Esports (ICE), Medi Ambient, Manteniment, Urbanisme, Infraccions i Sancions, Recursos Humans, Patrimoni Històric, Habitatge, IFOC i Comerç.

Share This