L’AJUNTAMENT DE CALVIÀ COMENÇA EL PROCÉS D’INSCRIPCIÓ DEL PROGRAMA SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ “PROJECTES MIXTS D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ 2022” QUE PERMETRÀ LA CONTRACTACIÓ DE 50 PERSONES

Fins al dia 9 d’octubre estarà obert el termini d’inscripció de les ofertes de feina en el marc del PROGRAMA SOIB FORMACIÓ I OCUPACIÓ, Projectes Mixt d’Ocupació i Formació. Aquest programa, promogut pel SOIB, té un cost total 1.254.459,74 euros, amb una aportació per part del SOIB de 1.137.955,43 euros, finançat amb fons de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Assumptes Laborals i que pot ser cofinançada a través de la Unió Europea, mitjançant el Fons Social Europeu + per al període 2021-2027.

 Projectes mixts d’Ocupació i Formació  Són programes de formació dual, en la modalitat de formació en alternança, en els quals es combina formació teòrica i experiència pràctica al llarg del programa i en el marc del contracte de formació en alternança.

Hi ha dues línies d’ajuda:

Línia 1: per a joves de 16 a 29 anys, en situació de desocupació i amb inscripció al Sistema Nacional de Garantia Juvenil: Peó/na forestal, Guia d’itineraris de baixa i mitja muntanya i Entrenador/a condicionament físic en sala d’entrenament polivalent.

Línia 2: per a persones desocupades de 30 anys o més: Peó/na jardineria i Auxiliar Administratiu/va amb tasques d’atenció al client.

Aquest programa pretén la contractació de 50 persones amb l’objectiu de millorar les aptituds i les competències professionals de les persones que hi participen, alhora que es duen a terme projectes d’interès general o social.

Per accedir als programes mixts d’ocupació i formació, les persones candidates hauran de reunir els requisits següents:

  • Estar inscrit i en situació d’ALTA o suspensió com a demandant d’ocupació en situació laboral de DESOCUPAT/DA al SOIB
  • Complir amb els requisits per l’accés al contracte de formació i aprenentatge en el marc dels programes públics d’ocupació i formació (article 11.2 i disposició addicional segona del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre)
  • Complir amb els criteris d’accés exigits per a cada nivell del certificat de professionalitat (article 20 del Reial decret 34/2008)
  • Complir amb els requisits d’accés detallats en el programa formatiu de la resta d’especialitats formatives programades al projecte.
  • Estar inscrit en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil i complir amb els requisits en el cas de la línia 1 de joves de 16 anys o més i menors de 30.

Les inscripcions s’han de realitzar a la pàgina web del SOIB

https://soib.es/alumnat-treballador-programes-mixts-soib-ocupacio-i-formacio/

El procés d’inscripció finalitzarà el diumenge 9 d’octubre de 2022 i el SOIB revisarà, en el moment de tramitar la contractació, que les persones seleccionades segueixen complint els requisits.

Share This